จ่าย สส.อด.เดือน เม.ย.63
Posted: นายอ่อนสา ทินจอง Date: 2020-04-24 16:22:58
   
  ข้าฯ นายอ่อนสา ทินจอง เป็นข้าราชการบำนาญ สีงกัด สพป.อด.2 อยากทราบว่า เดือน เม.ย.63 ทพไมไม่หัก สส.อด. และ ต้องจ่ายเท่าไหร่เดือนนี้ นายอ่อนสา ทินจอง
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :